จริงหรือไม่ สินเชื่อส่วนบุคคล ดีกว่าเงินกู้นอกระบบ

เงิน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการเงินที่จะนำไปใช้ในการลงทุนสักก้อนนั้นก็ต้องหาแหล่งเงินกู้ ซึ่งในการกู้ยืมเงินนั้นมีทั้งแบบที่เป็นเงินกู้นอกระบบและเงินกู้ในระบบ โดยในการในการกู้เงินนอกระบบทั้งมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก แต่ก็กลัว หรือจะกู้สินเชื่อในระบบอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลก็กลัวว่าที่จะไม่ได้รับการอนุมัติ หรืออนุมัติช้า เนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารที่จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แล้วแบบนี้จะเลือกใช้บริการที่ไหนดีและจริงหรือไม่ที่ว่า สินเชื่อส่วนบุคคล ดีกว่าเงินกู้นอกระบบ วันนี้เรามีคำตอบในเรื่องนี้มาฝากกัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้
• สินเชื่อส่วนบุคคล มีดอกเบี้ยที่ระบุให้เห็นอย่างชัดเจนและถูกกว่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อที่อยู่ในระบบหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ตามกฎหมายของไทยได้กำหนดให้มีดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี แต่ถ้าเป็นดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบบอกได้เลยว่าเป็นแบบที่ทางเจ้าของเงินกำหนดขึ้นมาเองและทำการตกลงกับผู้กู้เอง ซึ่งเงินกู้บางเจ้าดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 240 เงินด่วนนอกระบบรายเดือน 2018 ต่อปีหรือ ร้อยละ 20 ต่อเดือนที่เราเห็นเป็นข่าวบ่อยๆ
• มีสถาบันทางการเงินในระบบที่มีระบบในการรักษาความลับทางการเงิน โดยสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเงินกู้ในระบบจะมีระบบคอยตรวจสอบในเรื่องของสถานะทางการเงินของคุณเก็บไว้เสมอในประวัติเครดิตบูโร ซึ่งจะถูกเปิดเผยก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอของคุณหรือจากธนาคารหรือจากทางสถาบันการเงินที่คุณได้ทำการยื่นขอสินเชื่อเอาไว้ ซึ่งบุคคลอื่นจะไม่สามารถที่จะทำการล่วงรู้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเงินของคุณได้อย่างแน่นอน ซึ่งมีความแตกต่างจากการเงินกู้นอกระบบ ที่เมื่อไรที่คุณผิดชำระหนี้ก็จะโดนประจานทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งผลทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ
• สินเชื่อส่วนบุคคล มีความเสี่ยงต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเมื่อไรก็ตามที่เราทำผิดชำระหนี้ หรือไม่มีความสามารถในการที่จะทำการชำระหนี้นาระบบ ผลเสียสูงสุดคือ คุณก็จะกลายเป็นบุคคลล้มละลายทางกฎหมายเท่านั้น แต่สำหรับเงินกู้นอกระบบนั้นมีความเสี่ยงมาก เพราะไม่มีกฎหมายข้อไหนที่รองรับในส่วนของเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเมื่อมีการผิดชำระ คุณเองก็จะต้องข้าวของ หรือทำลายข้าวของ รวมไปถึงการใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะทำการทวงหนี้ได้
ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับคุณได้แล้วว่า “สินเชื่อส่วนบุคคล ดีกว่าเงินกู้นอกระบบ” จริงหรือ แต่อย่างไรก็ดีในการขอสินเชื่อก็อย่าลืมที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน เพราะแต่ละสถาบันทางการเงินมีการให้บริการที่ไม่เหมือนกัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “จริงหรือไม่ สินเชื่อส่วนบุคคล ดีกว่าเงินกู้นอกระบบ”

Leave a Reply

Gravatar